За пенобетона

               Той се получава чрез механично смесване на портландцимент, вода и пяна, на протеинова основа. В зависимост от нуждите, са възможни добавки от пясък и полимери. Летият пенобетон притежава равномерно разпределена затворена клетъчна структура, която предопределя съвкупността от физико-механични свойства на пенобетона и го прави многоефективен строителен материал. И поради изключителните си топло и шумоизолационни качества е най-перспективен в сравнение с останалите леки бетони в съвременното строителство.

            Пенобетона се полага по два начина:
             1.Чрез зидане на готови блокчета, които притежават всички качества на пенобетона, но изискват транспортиране, зидане, измазване, шпакловане и др. Не може да се използва за замазки и е затруднена топлоизолацията на покриви.
             2.Чрез леене с мобилна инсталация на обекта. Ние се придържаме именно към тази технология /разработена от СОВБИ АД/. Неговото приложение е много широко:
             •    полагане на замазки. По предварително нивелирани водачи, транспортираният с помпа до съответното място пенобетон, се изтегля. Това гарантира изключително високо качество. Също така при многоетажните конструкции той шумоизолира междуетажите и не се чува досадният звук от кънтене и вибрации.
            •    топлоизолация на равни и скатни покриви
            •    направа на стени на къщи, многоетажни сгради, производствени и складови помещения. Изгражданата конструкция в зависимост от проекта – от дървени греди, поцинковани профили или желязобетонна конструкция се покрива с плоскости от инпрегниран гипсокартон отвътре и аквапанел отвън (или други според желанието на инвеститора).
           Тъй като това е технология 5 в 1 с оставащ кофраж стена (зидария, мазилка, шпакловка, топло и шумоизолация), тя пести изключително много производствени разходи и я прави изключително евтина. За сведение цените за готова къща започват от 260€/м².
Изключитено кратко време за изработка. При прозводителност на машината 40-60м² дневно това прави 100-150м² външни или 400-600м² вътрешни стени, стига да е подготвен такъв обем ограждащи конструкции.
Високата подвижност на пенобетона го прави изключително подходящ за извити трапецовидни и други неправилни форми.
              • при многоетажното строителство използването на пенобетон ако предварително е заложено в проекта снижава себестойността до 30-40%. Първо се облекчава конструкцията и намалява количеството на използваните бетон и желязо. Поради по-тънките вътрешни стени допълнително се намаляват идеалните части, за пример на 100м² апартамент се освобождава килер или втора тоалетна. Освен това цялата конструкция се облича в шумоизолираща черупка и ч прави изключително комфортна за живеене. Качеството на живот на сграда изпълнена с пенобетон се постига и от високите му топлотехнически характеристики. Тя е уютна и зиме и лете дори в мансардния етаж намалява разходите за отопление 20-25%.
             •    при строежа на мансарди преимуществото на пенобетон е в това, че не необходимо предварително демонтиране на покрива. Това става след изграждането на готовата мансарда. Не се налага допълнително укрепване на сградата поради ниското тегло на енобетона и на конструкцията от стоманени поцинковани профили.
             •    Пенобетонът е приложим още при топлоизолиране и защита от корозия на открити и подземни тръбопроводи.

Възможността да се работи при околна температура от -20? до +35? го прави подходящ за целогодишно строителство.

Условното обозначение на пенобетона се състои от името Пенобетон; марка на средната плътност (буквено обозначение D и цифрово обозначение на номиналната плътност), клас на пенобетона по якост. Например пенобетон със средна плътност 600kg/ м². и клас якост B2,5: Пенобетон D600 B2.5
             По показател средна плътност, пенобетона се характеризира с марките:D200,D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200, D1300, D1400, D1500, D1600
Якост на пенобетона се характеризира със следниет класове:B0.1; B0.5; B0.75; B1; B1.5; B2; B2.5; B3.5; B5; B7.5; B10; B12.5; B15; B16.5; B18.Пенобетонните конструкции подложени на замръзване и оттичане се характеризират със следните марки мразоустойчивост: F15; F25; F35; F50; F75; F100
         
           Слягането на пенобетона не трябва да надвишава 3мм/м за марки D600-1600
Пенобетона достига зрялост след 28 дни и неговата влажност не трябва да надвишава 25%, а пълните си топлоизолационни качества добива след 12 месеца.
            Изработката на пенобетон е изцяло безопасна и безотпадна технология. Водата, пречистена отново, се връща за повторна употреба, което отговаря напълно на хигиенните норми.
За захранване на инсталацията на обекта е необходим трифазен ток е 13kW дебит на водата 4 литра в секунда.
            Коефициента на топлопроводимостна пенобетона не трябва да превишава 20% от посочените в таблица 1:

                      Топлотехнически характеристики на най-използваните марки топлоизолационен пенобетон ?

 

Слягането на пенобетона не трябва да надвишава 3мм/м за марки D600-1600
                Пенобетона достига зрялост след 28 дни и неговата влажност не трябва да надвишава 25%, а пълните си топлоизолационни качества добива след 12 месеца.

                      Физико-механичните характеристики на пенобетона ?

 

 

Уеб решение: Майндкрафт ООД